Hjem » Privacy Laanpengeronline.com

Privacy Laanpengeronline.com

PERSONDATAPOLITIKK FOR LAANPENGERONLINE.COM

1. Generelt
Denne politikken om behandling av personopplysninger («Persondatapolitikk») beskriver, hvordan Seofy ApS innsamler og behandler opplysninger om deg og ytterligere, hvordan denne websiden drives.
Personaldatapolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss på laanpengeronline.com i forbindelse med målrettet annonsering.
Seofy ApS er dataansvarlig for dine personopplysninger.
Alle henvendelser til laanpengeronline.com kan skje via kontaktopplysninger anført under
avsnitt 9.
2. Hvilke personopplysninger innsamler vi, til hvilket formål og rettsgrunnlaget for behandlingen
Når du besøker laanpengeronline.com, innsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av laanpengeronline.com, for eksempel om hvilken type browser du bruker, hvilke segmenter du bruker på Laanpengeronline.com, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjon om din datamaskin. Dessuten finner Pengepungen anvendelse av Cookiepolitikk, når du bruker Laanpengeronline.com.
Personopplysninger avgis aldri til tredjepart, med mindre du selv uttrykker en tillatelse til dette, og vi innsamler aldri personopplysninger, uten at du selv har gitt oss disse opplysninger ved registrering eller deltakelse i en undersøkelse m.v. Her innsamles opplysninger om navn, fødselsdag, e-mail, mobil, alder og beløp.
Personopplysninger brukes til å gjennomføre kjøp eller service, som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. Opplysningene brukes til å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av websiden. Dette kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og
teknologier, samt visning av innhold og reklame som er tilpasset dine interesser og hobbyer.
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforodningens art 6, stk. 1, litra f. Formålet er, at vi kan tilby deg relevante lånetilbud innenfor de kriterier du har angitt, herunder for å kunne kontakte deg vedrørende relevant informasjon om det lånet du har vist interesse for. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforodningens art 6. stk l, litra b, c og f. Når du påmeldt vårt nyhetsbrev, innsamler vi opplysninger om ditt navn, e-mailadresse og evt. Mobilnummer.
Formålet er å ivareta vår interesse med å kunne levere nyhetsbrev til deg. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforodningens art 6, stk. 1, litra f.
3. Annonse Nettverk
Websiden anvender følgende annonsenettverk:
Google Displaynettverk
Facebook
4. Cookies
En cookie er en liten tekstfil, som lagres på din datamaskin el. Tilsvarende for å kunde gjenkjenne den. Det er ingen personlige opplysninger lagret i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus Slik sletter, eller blokkerer du for cookies http://minecookies.org/cookiehåndtering/. Formålet med cookies på vår webside, er den tekniske funksjonaliteten, slik at vi kan huske dine innstillinger.
Trafikkmåling, slik at vi vet hvor mange som besøker vår side og kan dokumentere dette overfor annonsørene. Annonseringsmålretting, så vi kan vise deg annonser som vi tror er mest relevante og hvor ofte samme annonse vises.
Se evt. Automatisk oppdatering av cookieoversikt.
Websiden bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på websiden. Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5. Mottakelse av personopplysninger
Opplysningene kan overføres til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våres vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift av systemer og forbedringer av Laanpengeronline.com, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din
bedømmelse av vår virksomhet og produkter.
Disse virksomhetene er databehandlere og er under våres instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne skal ikke anvende opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt betroelse rundt disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som
behandler personopplysninger på våres vegne.
Noen av disse databehandlerne, f. Eks. Google Analytics v/Google LLC. OG Facebook Inc. er etablert I USA. De garanterer for at overførselen av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforodningens art. 45. I det omfang vi bruker andre data behandlere enn
de nevnte, som er etablert utenfor EU, vil det alltid skje under observasjon av gyldige overførselsgarantier.
Kopi av Google LLC ́S sertifisering kan finnes her; https://www.privacyshield.gov/
Participant? id=a2zt000000001L5AAI
Kopi av Facebook Inc, ́s sertifisering kan finnes her;
6. Dine rettigheter
Innsiktsretten – Du er til enhver tid velkommen til å spørre oss om opplysninger om blant annet, hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål resisteringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger, som evt. Måtte være, samt opplysninger om hvor opplysningen stammer
fra.
Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysninger som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, skal du sende en skriftlig forespørsel til [email protected]. Du blir bedt om å dokumentere, at du er den du gir det ut for å være.
Retten til korreksjon – Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Så lenge du blir oppmerksom på, at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å sende en skriftlig
henvendelse til oss, så opplysningene kan blir korrigert. Du vil bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.
Retten til sletting – I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel viss du tilbakekaller ditt samtykke, og vi kan ikke har et annet rettsgrunnlag for å forsette behandlingen.
I det omfanget en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi kan etterkomme våres rettslige forpliktelser, eller for at rettskravet kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares, er vi ikke forpliktet
til å slette dine personopplysninger. Du vil bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.
Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring – Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, for eksempel dersom du mener, at opplysninger, vi behandler om deg, ikke er korrekte.
Retten til dataportabilitet – Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturer, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysninger til
en annen dataansvarlig.
Retten til opposisjon – Du har til enhver tid rett til å gjøre opposisjon mot vår behandling av dine personopplysninger, med oppmerksomhet mot direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandlingen foretas på grunnlag av våres legitime
interesser. Hvis du ikke ønsker, at vi bruker dine personopplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nevnt i avsnitt 5.
Retten til å tilbakekalle samtykke – Du har til enhver til rett til å tilbake det samtykke du har gitt oss til behandling av personopplysninger, inkludert nyhetsbrev.
7. Sletting av persondata
Opplysninger som er innsamlet om din bruk av Laanpengeronline.com i henhold til avsnitt 2, slettes etter reglene i Laanpengeronline Cookiepolitikk. Cookies, som Laanpengeronline selv leverer, slettes senest et år etter, at du sist har besøkt siden, mens tredjeparts cookies har varierende utløpsfrister. De forskjellige utløpsfristende
er opplistet i Laanpengeronlines Cookiepolitikk, hvor du også kan lese mer om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
Opplysningene innsamlet i forbindelse med din påmelding til våres nyhetsbrev, slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlagt for behandling av opplysningene.
8. Sikkerhet
Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhets tiltak mot, at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes, endres eller forverres så vel som, at det kommer til uvedkommens kjennskap, eller misbrukes. Kun medarbeidere, som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger
for å utføre jobben sin, har adgang til dette.
9. Kontaktopplysninger
Seofy ApS, cvr. Nr. 38069187 er dataansvarlig for de persondata, som innsamles via
Laanpengeronline.com.
Hvis du har spørsmål eller bemerkelser til denne persondatapolitikken, eller ønsker du å finne ut av en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte:
Seofy Aps
Laanpengeronline.com
Tjenestestrede 0
DK-7100 Vejle
Telefon: 65 74 07 80
10. Endringer i persondatapolitikken
Såfremt vi foretar noen endringer i Persondatapolitikken vil du bli orienter om dette ved ditt neste besøk på Laanpengeronline.com.
11. Versjoner
Dette er en versjon av Laanpengeronline.com persondatapolitikk datert den 21. mai 2018
Beskyttelse av personopplysninger. Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og
fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og vår sikkerhet kontrolleres løpende for å avgjøre, om våres brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og under hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverførsler via internett. Det betyr, at det kan for eksempel være en risiko for, at andre uten tillatelse får adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir dermed dine personlige opplysninger på
eget ansvar.